UFABETWINS สมาคมฟุตบอลสก็อตแลนด์พิจารณาความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง

เอฟเอของสก็อตแลนด์รู้สึกว่าจะต้องดำเนินการโดยไม่มีโอกาสที่ผู้สนับสนุนจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสนามได้ในเร็ว ๆ นี้ท่ามกลางข้อ จำกัด ของโคโรนาไวรัส ‘ฟุตบอลสก็อตแลนด์ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสและสิ่งนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองเช่นเดียวกับสโมสรสมาชิกของเรา’ เอียนแม็กซ์เวลล์กล่าว

UFABETWINS
เอียนแม็กซ์ เวลล์ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร เปิดเผยว่า สมาคม ฟุตบอลส ก็อตแลนด์ กำลัง พิจารณา ปรับ โครงสร้าง ใหม่ซึ่งอาจดูซ้ำซ้อน
หน่วยงาน ปกครอง ได้รับ ผลกระทบอย่างหนัก ทางการเงิน จาก ผลกระทบ ของ Covid- 19 ซึ่งทำให้ ฤดูกาลที่ แล้วหยุดลง ในเดือน มีนาคม
เนื่องจากไม่ อนุญาตให้ แฟน ๆ เข้า มาภายใน สนาม SFA จึงพลาด รายได้จาก เกมเหย้า สามเกมของ สกอตแลนด์ ที่ Hampden Park ใน เดือน ตุลาคม
รอบรอง ชนะเลิศวิล เลียมฮิลล์ส ก็อตติชคัพปี 2019/20 ที่จัดขึ้นใหม่ จัดขึ้นที่ สนามกีฬา แห่งชาติ ในช่วงสุด สัปดาห์ที่ไม่ มีผู้ชมและ รอบชิง ชนะเลิศใน วันที่ 20 ธันวาคม ระหว่างเซล ติกและอ เบอร์ดีนจะ เล่นหลัง ประตูปิด
และหากไม่ มีผู้สนับสนุน ที่คาดว่าจะ ได้รับ อนุญาตให้ กลับมาใน จำนวนที่มี นัยสำคัญใด ๆ ในเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลาง ข้อ จำกัด ที่ เข้มงวดขึ้น ทั่วประเทศ Maxwell ยืนยันว่า SFA จะต้อง ดำเนินการ

UFABETWINS
ใน แถลงการณ์ เขากล่าวว่า: “ผลกระทบ ของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้น ทั่ววงการ ฟุตบอลสก็อตแลนด์ และจากการ นำระบบห้า ชั้นของ รัฐมนตรีคน แรกมาใช้ข้อ จำกัด ต่างๆ จะยังคงมีอยู่ ในอนาคต อันใกล้
“ฟุตบอลสก็อตไม่มี ภูมิคุ้มกันต่อ ไวรัสและสิ่ง นี้มีผลบังคับ ใช้กับองค์กร ปกครอง เช่นเดียวกับสโมสร สมาชิกของ เรา
“ในช่วงไม่กี่ เดือนที่ผ่าน มาเอฟเอ ของสก็อต แลนด์ต้อง ทนกับการ สูญเสีย รายได้ จำนวนมาก เนื่องจาก การแข่งขัน ฟุตบอล ระหว่าง ประเทศและ การแข่งขัน ฟุตบอลส ก็อตแลนด์ที่ ถูกปิดลง
“งบประมา ณที่ คาดการณ์ ไว้สำหรับปี 2564 ของ เราแสดงให้ เห็นถึงการ ขาดแคลนที่ คาดการณ์ไว้ในภูมิภาค 4.5 ล้าน ปอนด์ที่ต้อง ได้รับการแก้ไข
“เราประสบ ความสำเร็จ ในการกู้ยืม เงินจำนวน 5 ล้าน ปอนด์ซึ่ง เป็นจำนวน เงินสูงสุดที่มี อยู่ผ่านทาง โครงการ เงินกู้สำหรับ การ หยุดชะงัก ของธุรกิจ Coronavir us ของ รัฐบาลสหราช อาณาจักร และในขณะ ที่เงินกู้นี้ช่วย ดูดซับความ สูญเสียที่ เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเงินกู้ก็ สามารถ ชำระคืนได้ ตามคำ นิยาม
“ในช่วง หลายเดือน ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักของ FA และทีม ผู้บริหาร ระดับสูงของสก็อตแลนด์ได้พัฒนาแผน กลยุทธ์ใหม่ สำหรับ องค์กร ปกครองเพื่อ เป็นผู้นำเกม ระดับชาติใน ทศวรรษ หน้า

UFABETWINS
“ผลลัพธ์ สำคัญ ประการหนึ่ง ของ กระบวนการ นี้คือการยอมรับว่า FA ของส ก็อตแลนด์ ต้อง ดำเนินการ อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประหยัด มากขึ้น เพื่อที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ ในวงกว้าง ในเกมตั้งแต่ ระดับราก หญ้าจนถึง ทีมชาติของ สกอตแลนด์
“แม้ว่าความ จำเป็นใน การปรับ โฟกัสและ การ จัดลำดับ ความสำคัญ ใหม่นี้จะถูก ระบุว่าเป็น ความท้า ทายเชิงกล ยุทธ์ แต่ก็ได้รับการ สนับสนุน จากความไม่ แน่นอน ทางการเงินที่ เกิดจาก COVID-19 และไม่ สามารถ คาดการณ์ การกลับมา ของ ผู้สนับสนุน ในจำนวนที่ มีนัยสำคัญ สำหรับ อนาคตอัน ใกล้
“เราได้ ประกาศกับ เจ้าหน้าที่ ของเราว่า เรากำลัง พิจารณา ปรับ โครงสร้างทั่ว ทั้งองค์กรซึ่ง อาจนำไปสู่ ความ ซ้ำซ้อน เพื่อที่จะ พิสูจน์ สมาคม ระดับชาติใน อนาคต สำหรับ ความท้า ทายทั้งใน และนอก สนาม
“แม้ว่านี่จะ เป็นเรื่องน่า เสียใจอย่าง มาก แต่ก็ เป็นวิธีเดียว ที่จะปกป้อง หลักการ ก่อตั้งของ FA ของส ก็อตแลนด์ เพื่อปกป้อง เกม ระดับชาติ ของเรา
“เราเข้าใจดี ว่า สถานการณ์ นี้จะยาก เพียงใด สำหรับพนักงาน ของเราและ เราพยายาม ดำเนินการ ตามขั้นตอน นี้ด้วยการ พิจารณา และเอาใจใส่ อย่าง เหมาะสม ตลอด ช่วงเวลาที่ ไม่สงบนี้”

คลิ๊กเลย >>> https://www.ufabetwins.com/
อ่านข่าวเพิ่ม >>> บ้านผลบอล